Terug

Preken

Snel zoeken:


  Omschrijving Prijs Auteur:  

De Zingende Stem in het Venster

Tijdrede uitgesproken op 17 Juli 1947 in verband met de herdenking van..
Prijs: €1,50

Aangeenbrug.D.L.Ds.Bestellen

Het evangelie verkondigd

1. Biddagpreek Psalm 141:2 (1)

2. Biddagpreek Psalm 141:..

Prijs: €25.00

Aangeenbrug.D.L.Ds.Bestellen

Wendt u naar Mij toe

Serie 'Vaderlands erfgoed' 'Lieve vrienden, laat u dan niet langer o..
Prijs: €7,50

Avinck.Th.Bestellen

Wendt u naar Mij toe

In een drietal preken over Jesaja 45:22, Johannes 6:65 en Jesaja 45:24..
Prijs: €7,00

Avinck.Th.Bestellen

Het eeuwige woord dl.2

6 predikaties 1) Niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloss - Pr..
Prijs: €7,50

Bakker.F.Ds.Bestellen

Des Predikers roepstem

Verslag van de begrafenis van Ds.M.van Beek. Met een predikatie die hi..
Prijs: €7,00

Beek. M.v. DsBestellen

Keurstoffen

De Schotse predikant Hugo Binning (1627-1653) kende reeds op jong..

Prijs: €14.50

Binning.H.DsBestellen

Leven van Mozes 3

In dit derde deel over het leven van Mozes zijn elf preken opgeno..

Prijs: €6,00

Boer.den.A.M.Ds.Bestellen

De wijde en de enge poort

8 predikaties over Matth.7 : 13 en 14

Prijs: €11.00

Boston Th.Bestellen

Nader tot U

In dit boek beschrijft Boston het toegaan tot Gods troon met een ..

Prijs: €5.00

Boston ThomasBestellen

Verbondsweldaden, zeven preken

2 preken over Ezech. 9:4

3 preken over Psalm 50:5

Prijs: €7.00

Boston ThomasBestellen

Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn

Acht preken uit het engels vertaald door C.B. van Woerden

..

Prijs: €7.00

Boston ThomasBestellen

Haast u om uws levens wil

Zeven predikaties over o.a. Prediker 8

Prijs: €7.00

Boston.Th.Bestellen

Leer ons bidden

11 preken over het gebed.

Prijs: €12.50

Boston.ThomasBestellen

Tot de dag aankomt en de schaduwen vlieden

Zeven preken uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr. te..

Prijs: €8,50

Boston.Thomas.Bestellen

Verloren en gevonden

Verloren en Gevonden,

13 preke..

Prijs: €15.00

Bregman.A.Ds.Bestellen

Het gepredikte Woord - deel 1-5

Totaal 5 banden.

1e deel: Advent- en Kerststoffen - 217 ..

Prijs: €45.00

Calvijn.JohannesBestellen

De medelijdende hogepriester

Ds. Chris van Dam was in leven predikant van de Gereformeerde Gem..

Prijs: €10.00

Dam.v.Chr.Ds.Bestellen

Tweede zestal leerredenen. D.A. Detmar

1.De Godverheerlijkende keus van Israls moedige veldheer Jozua - Jozua..
Prijs: €12,00

Detmar.D.A.Ds.Bestellen

Als reukwerk voor u toegericht - deel 2

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken over de ..
Prijs: €8,50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

De priesters met Mijn heil bekleen - deel 3

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken ove..

Prijs: €8.50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

Zalig op rechtsgronden

Tien predikaties 1. Johannes is zijn naam - Adventspred.over Lukas..
Prijs: €12.50

Dorsman.P.J.Ds,Bestellen

Geheiligde kennis

In deze preken valt het verlangen naar de geheiligde kennis der godzal..
Prijs: €4,00

Edwards.JonathanBestellen

Tweede verrassende nalezing.

Zesentwintig nagelaten oefening..
Prijs: €20.00

Floor.Wulfert.Bestellen

De Laatste Bazuin

Vier preken door Ds.J.Fraanje.o.a .

Matth. 25:2

..

Prijs: €9.50

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Feeststoffen Ds.J.Fraanje

Elf preken voor onderscheidene tijden, o.a.Kerst-Oudejaars-Opstandings..
Prijs: €12,50

Fraanje.J.Ds.Bestellen

De Kostelijke Bruidschat

Elias Fransen werd op 8 januari 1827 te Terwolde (Geld.) geboren. In 1..
Prijs: €

Fransen.E.ds.Bestellen

De geluksstaat van Sion

Tien preken door Ds.H.v.Gilst 1901-1966

Preken over :

Prijs: €10.00

Gilst.v.H.Ds.Bestellen

Uitnemende Openbaringen

Zeven preken vertaald door C.B. van Woerden jr. Vijf preken over de te..
Prijs: €15,00

Gray.A.Bestellen

De roos van Saron

Zes predikaties

Jesaja 65 : 1

Hooglied 2 : 1 - ..

Prijs: €12.50

Gray.AndrewBestellen

Biddags-predikaties. v.d.Groe

Thoedorus van der Groe. 14 Biddags-predikaties.

Nette st..

Prijs: €17.50

Groe.v.d.TheodorusBestellen

Vier uw vierdagen

De Heere heeft Isral bevel gegeven de grote feesten, die Gods hei..

Prijs: €10.00

Harinck.Ds. C.F en W.Bestellen

Het leven van David

15 Bijbellezingen door Ds. M. Heikoop,

Iin leven predika..

Prijs: €13,00

Heikoop.M.Ds.Bestellen

De Koning als gebonden op de galerijen

Ds.A.Hoogerland. 7 predikaties, met voorwoord van Ds.J.Mol o.a :<..

Prijs: €17.50

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Want Sion is van God begeerd dl.2

De grote opwekking onder de bediening van George Whitefield deed de be..
Prijs: €12,50

Huntington.W.Bestellen

Goddelijke leiding

Zeven preken van deze bekende Engelse leraar, 1. Genesis 24 : 48 2...
Prijs: €8,50

Irons.J.DsBestellen

Klacht en Jubel deel 1 + 2

In deel 1

Vindt u Facetten uit de 'kleine kerkhistor..

Prijs: €25.00

Jongste/Beversluis. Ds.Bestellen

De Heiland

'De Heiland' is een bundel van zeven preken over de persoon en het wer..
Prijs: €7,50

Kennedy.John.Bestellen

Gegeven en genomen

Deze preken en meditatieve gedachten over het leven van Job heeft..

Prijs: €7.50

Kersten.G.H.Ds.Bestellen

De schenking, beproeving en overwinning van het Geloof

Tweede zestal predikaties o.a.

- Paulus bekering (Hand.9..

Prijs: €12.50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De wijnstok en de ranken

In deze bundel vindt u acht preken van ds. J.W. Kersten (1915-1960)...
Prijs: €6,50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

Reisgenoten Bondgenoten Heilgenoten

2 Kerstpredikaties,

Tussen Kerst en Nieuwjaar.

..

Prijs: €8.00

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De roeping van Petrus

5 predikaties

1. Simon Petrus' roeping - Lukas 5:10b..

Prijs: €3.50

Kesting.C.JBestellen

De uitnemendheid van Christus.

10 predikaties (geheel Kerkelijk jaar) o.a.

- 2 Samuel 2..

Prijs: €12.50

Kievit.I.Ds.Bestellen

In Christus reisvaardig.

10 preken over :

- De God van Bethel. Gen.31:13a

..

Prijs: €12.50

Kievit.I.Ds.Bestellen

Op saffieren gegrondvest,

12 preken over: Psalm 130 : 3-4 Jesaja 54 : 11-12 Hosa 11 : 4 Mat..
Prijs: €12.50

Kleppe.J.M.DsBestellen

Op weg naar de Hemel

Dr.H.F.Kohlbrugge. 3 predikaties over, Mark. 5;25-34,Matth. 20;29-34..
Prijs: €5,50

Kohlbrugge.F.H.Dr.Bestellen

Zijn naam tot eer.

7 Predikaties,door wijlen D.A.Kok Predikant der Ger.Gem. 1961-197..

Prijs: €13.50

Kok.A.Ds.Bestellen

Sion door recht verlost

Acht preken door Ds.H.v.Kooten predikant te Emmeloord. 1. De van God..
Prijs: €11.00

Kooten.v.H.Ds.Bestellen

Bileam de zoon van Beor

11 bijbellezingen over het leven van Bileam.

1. De str..
Prijs: €18,95

Koster.J.Ds.Bestellen

De staf Godes

Ds.W.C.Lamain. 6 preken uit de Psalmen van deze geliefde leraar. H..
Prijs: €12,50

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Gods daden herdacht

3 prekenGehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land, ..

Prijs: €6.00

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Gods liefde geopenbaard

6 Adventspreken van Oudvaders, o.a J.v.Laren, Taffin, Teellinck en Pie..
Prijs: €7,50

Laren.v.J. e.a.Bestellen

De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart

10 preken

- Hij weet, wat van Zijn maaksel is te wachten..

Prijs: €5.00

Leenmans.H.A.Ds.Bestellen

Zestien boet-predikatien over Jeremia 45

Zestien boet-preedikatien over Jeremia 45 gedaan te Utrecht.

..
Prijs: €9.00

Lodensteijn.v.J.Bestellen

Een Zoon is ons gegeven

Maarten Luther. Wat zou het mij helpen als Christus duizendmaal gebor..
Prijs: €5,00

Luther.M.Bestellen

Van Veenendaal naar Gouda

Ds.F.Mallan Afscheidspredikatie Veenendaal Bevestigingspredikatie Go..
Prijs: €9,00

Mallan.F.DsBestellen

Als een blinde geleid

Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum, 29 sept. 19..

Prijs: €2.00

Mallan.F.Ds.Bestellen

Het gesproken woord deel 1

Acht predikaties rondom Kerst

- Een belofte aangaande de..

Prijs: €17.50

Mallan.F.Ds.Bestellen

Terwijl ik nog leef

8 predikaties . Vier dankdagpredikaties, drie biddag-predikaties en ee..
Prijs: €16.00

Mallan.F.Ds.Bestellen

Ontslapen in zijn God in Christus

Verslag van de begrafenis van DS. M.A. Mieras,

In leven ..

Prijs: €13.50

Mieras.M.A.Ds.Bestellen

De man uit het land Uz

12 preken over het boek Job.

 

Prijs: €16.50

Mijnders.J.Ds.Bestellen

De strik brak los

Het kleine bijbelboek Esther vermeldt nergens Gods Naam.

..

Prijs: €10,00

Moerkerken.A.Ds.Bestellen

God is Isrel goed

Een achttal predikaties van wijlen Ds.Muilwijk.

 Lu..

Prijs: €19,50

Muilwijk.A.D.Ds.Bestellen

De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk

Acht preken van deze geliefde leraar, o.a.

1.De belofte ..

Prijs: €9.00

Noort.v.d.G.J.Ds.Bestellen

De werking van de Heilige Geest

Zeven predikaties naar aanleiding van Johannes 14:26.

Al..

Prijs: €7.50

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Het gebed

Zeven preken naar aanleiding van Mattheus 6:9
Prijs: €9,00

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Lijdenspreken

In deze uitgave zijn de lijdenspreken bijeengebracht,

Di..

Prijs: €7.50

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Preken voor de christelijke feestdagen

''De wereld viert het kerstfeest. Er is de hulst en de ma..

Prijs: €6.00

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Ds. J. Pannekoek naar Canada.

Afscheid te Gouda.

Afscheid te Terneuzen.

Beves..

Prijs: €12.50

Pannekoek.J.Ds.Bestellen

Op uw noodgeschrei

Een woord vooraf.

- Eerste Kerstdag predikatie, Lucas 1:..

Prijs: €10.00

Poel.Joh.Ds.Bestellen

Ten tijde des ouderdoms

Ds.Joh.v.d.Poel.

Boek met predikaties,meditaties, overde..

Prijs: €15.00

Poel.v.d.Joh.Ds.Bestellen

Ten tijde des ouderdoms

Boek met predikaties,meditaties, overdenkingen en brieven van Lee..

Prijs: €18.50

Poel.v.d.Joh.Ds.Bestellen

Twee wegen

Bundeling van preken, meditaties en gezegden (sprokkelhout) van d..

Prijs: €15,00

Poel.v.d.Joh.Ds.Bestellen

Verkregen hulp

Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. va..
Prijs: €10,00

Poel.v.v.Chr.Bestellen

Eerst lammeren, dan schapen

- Gebed van een Arabier

- Overdenking

- De gera..

Prijs: €17,50

Poel.vd.Joh.Ds.Bestellen

Gedenkt uwer voorgangeren

o.a Ds.van Oordt, Verhagen, de Wit, L.Rijksen,Hage,Zijderveld Venema, ..
Prijs: €12.50

Predikanten Ger.Gem.Bestellen

Met innerlijke ontferming bewogen

Jongeren leven in een veelbewogen tijd.

Deze preken beha..

Prijs: €10.00

Predikanten.Ger.Gem.Div.Bestellen

De verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen

Acht preken over de gelijkenissen des Heeren
Prijs: €8,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Een uitverkoren vat

Acht preken over Saulus van Tarsen naar aanleiding van Handelingen 9
Prijs: €7,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Schuldigen vrijgesproken

6 predikaties

1. Een geopende hemel voor een gans ellend..

Prijs: €7.00

Ridder.C.Ds.Bestellen

De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen

- De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen, bevat enkele fa..

Prijs: €6.00

Rijksen.L.Ds.Bestellen

Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame.

Ds.J.Roos. Verslag van bevestiging en intrede van Ds.J.Roos te Chill..
Prijs: €11,50

Roos.J.Ds.Bestellen

De Ruiter op het witte paard

Ds. G. Schipaanboord.(1916-1973) Was predikant van de Ger.Gem. in A'..
Prijs: €13,50

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Door lijden geheiligd. Ds. G. Schipaanboord

Verslag van de begrafenis van Ds. G. Schipaanboord, predikant der Gere..
Prijs: €9,00

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Bevestiging en intrede van ds. J.W. Slager

Bevestiging en intrede te Stavenisse op 23 febr. 1962.

B..

Prijs: €7.50

Slager.J.W.Ds.Bestellen

Sinds ik tegen hem gesproken heb. Drietal predikaties.

Jeremia 31 :10-22

Zondag 52 H.C.

Jesaja 54 :10<..

Prijs: €7.00

Smits.C.Ds.Bestellen

Jezus Christus en dien gekruisigd

Niets zal ik onder u weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd...

Prijs: €7.00

Spurgeon.Bestellen

Ongeloof

Spurgeon voelde een diepe drang om het evangelie aan bekeerden en..

Prijs: €6.00

Spurgeon.Bestellen

De Trooster der Treurigen

Zeven toespraken over Jesaja 61 : 1 - 3. 1. De gezalfde Boodschapper..
Prijs: €7,00

Spurgeon.C.H.Bestellen

De zon verduisterd

Preek over een zonsverduistering. Op basis van Jesaja 45:7 hield hij e..
Prijs: €3,50

Spurgeon.C.H.Bestellen

Uit het levensboek van Samuel

Deze bundel bevat 15 preken van ds. E. Venema.

Op de hem..

Prijs: €17,50

Venema.E.Ds.Bestellen

Die oren heeft, die hore

7 preken over de brieven aan de 7 gemeenten in Klein Azi. Openb. 2:1-..
Prijs: €9,00

Vergunst.A.Ds.Bestellen

Verzamelde geschriften Ds.W.H.Blaak

De naam van ds.W.H.Blaak (1871-1957) geniet ook nu nog een ruime beken..
Prijs: €19,50

VermeulenBestellen

Tot een wachter gesteld

Verslag van de begrafenis, en drie preken! Hardcover : 92 blz. Uitgev..
Prijs: €17,00

Voorthuysen.Du.Marchie.Bestellen

Zie het Lam Gods!

1. Strijdt om in te gaan - Lukas 13 : 24

2. Twee bouwers..

Prijs: €7,50

Vroegindeweij.L.Ds.Bestellen

Het evangelie van een Verbondsgod

Twintig predikaties alsmede 20 bevindelijke brieven van deze beke..

Prijs: €17.50

Warburton.JohnBestellen

Uw God is mijn God

30 bijbellezingen uit het boek Ruth. Ds.W.de Wit, in leven predik..

Prijs: €17.50

Wit.d.W.Ds.Bestellen

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37
6718WC Ede
(+31) 0318615639
info@boekhandelhazeleger.nl
Contactgegevens

Matthew Henry 9-delen

van 399,00 euro
voor 349.00 euro
Unieke Aanbieding!