Terug Het product is tijdelijk uitverkocht of niet meer aanwezig.
Omschrijving:
Ds. C. Smits: Komt te zamen en hoort Daarna riep Jakob zijn zonen en hij zeide 'Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt te zamen en hoort, gij zonen Jakobs, en hoort naar Isral, uw vader.' Deze preken heeft Ds. C. Smits als Bijbellezing uitgesproken te Giessendam van november 1977 tot en met februari 1978. Een prekenbundel die geschikt is voor persoonlijke overdenking en gebruik tijdens leesdiensten. 1. Ruben, mijn eerstgeborene - Genesis 49 : 3 2. Simeon en Levi,werktuigen des gewelds -Genesis 49 : 5-7 3. Juda, gij zijt het - Genesis 49 : 8 4. Zebulon, wonend aan de haven der zeen - Genesis 49 : 13 5. Issaschar,is een sterk gebeende ezel- Genesis 49 : 14-15 6. Dan richt zijn volk als een der stammen Israls - Genesis 49 : 16 - 17 7. Gad, is een strijdbare held - Genesis 49 : 19 8. Aser zal koninklijke lekkernijen leveren-Genesis 49 : 20 9. Naftali is een losgelaten hinde - Genesis 49 : 21 10.Jozef, een beeld van de Kerke Gods -Genesis 49 : 22 - 24 11. Benjamin, een verscheurende wolf - Genesis 49 : 27 12. Jakob zegent Efram en Manasse - Genesis 48 : 20 13. Op Uwe zaligheid wacht ik, HEERE- Genesis 49 : 18 en 33 Hardcover : 204 pagina's. Uitgever : Tarweakker. Gewicht : 460 gram

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37
6718WC Ede
(+31) 0318615639
info@boekhandelhazeleger.nl
Contactgegevens

Uit de Bron - SET 5 delen

van 99,00 euro
voor 69,90 euro
Unieke Aanbieding!